اگر بخواهید برای کسی که از سیاره ی دیگر آمده توضیح بدهید که زن و شوهر در روی زمین به چه معناست ،چه می گویید؟

یک نگاه به زندگی زناشویی تان بکنید ، آیا زندگی شما هم مثل بازی شطرنج است و مبتنی است بر استراتژی ضربه زدن به حریف و غافلگیری و پیش بینی حرکات بعدی او و دفاع و حمله ی متقابل و کلک ها و وانمود کردن ها و تقلب ها....

اگر کسی از یک سیاره ی دیگر به زمین بیاید و بخواهد بگوید عشق و ازدواج و زندگی زناشویی به چه معناست ،چه می گوید؟ زیر سقف مشترک ما انسان ها چه می گذرد؟ نگاهی به خانه ی خود بیاندازید و یک گزارش از روابطی که در آن جریان دارد و کارهایی که برای تان مرسوم و معمول است بنویسید.

لازم نیست کسی از سیاره ی دیگر بیاید ، فرزندان ما، مانند مسافرانی هستند که همین گونه روابط را تحلیل می کنند و رفتار آینده شان را می سازند.چه تعریفی از عشق و ازدواج برای شان خواهیم داشت.

  • زندگی زناشویی در کره زمین
  • بعضی حرف ها به خاطر آدم می مونه و بعضی ها جلوتر می ره و به دل هم می نشینه.ما حرف هایی که به دلمان نشست را برای شما می گوییم و منتظر حرف هایی از جنس زندگی شما هستیم.

    برگرفته از سریال مسافران به کارگردانی رامبد جوان .پخش سال٨٨

    بخش خانواده ایرانی تبیان