شوهرداری به روشی کاملا اصولی


خانم های عزیز تبیانی : برای اینکه خانه تان مملو از شواهد عشق و محبت شود ، شما  به وظایف خود به خوب عمل کنید ، مطمئن باشید ، حتی اگر تا به امروز رابطه ی صمیمی نداشتید ، با تغییری که در رفتارتان می دهید ، رفتار همسرتان و در نتیجه گرمی زندگی تان تغییر می کند. و به همسرتان سفارش کنید تا مقاله ی شنبه ی هفته ی آینده را بخواند ( آموزش زن داری نوین) ، و هر دو برای زندگی صمیمی تر  گام بردارید.


1- گاهی برایش مادرى کن

انسان در مواقع گرفتارى و بیمارى احتیاج به پرستار و غمخواردارد ،دلش میخواهد کسى با وى همدردى کند و به وسیله دلداری ها و تقویت هاى روحى ، اعصابش‏را آرامش بخشد. مردها همان کودکان سابق هستند که بزرگ شده‏اند ،هنوزهم احتیاج به نوازش ها و محبت هاى مادر دارند ،مرد وقتى با زنى پیمان‏زناشویى بست انتظار دارد که در مواقع گرفتارى و بیمارى درست مانندیک مادر مهربان از وى پرستارى و دلجویى کند.
در هنگام ناخوشی و بیماری همسرت ، نوازش ها و دلسوزی هاى تو دردهایش را تسکین می دهد و در بهبودیش کمک می کند ، در نتیجه ، به زندگى دلگرم می شود ، نسبت‏به تو علاقه ی بیشترى پیدامی کند ، اگر مریض شدى همین عمل را نسبت‏به تو انجام می دهد.

خانم محترم!

اگر شوهرت مریض شد بیش از سابق مهربانى کن و اظهار همدردى و تاسف کن .چنان وانمود کن که از بیمارى او شدیدا ناراحت هستى، دلداریش بده ، اسباب استراحت را برایش فراهم ساز، بچه‏ها را ساکت کن تا اعصابش آرام گردد ،اگر احتیاج به دکتر و دارو دارد وسیله‏اش را فراهم ساز،هر غذایى را که میل دارد و برایش خوبست فوراتهیه کن،دم به دم از او احوالپرسى و دلجویى کن ،اگر شب را به بی خوابى گذرانده بامداداظهار ناراحتى کن،در روز اتاق را خلوت کن شاید خوابش ببرد ،نوازش هاو دلسوزی هاى تو دردهایش را تسکین می دهد و در بهبودیش کمک می کند ، در نتیجه ، به زندگى دلگرم می شود ، نسبت‏به تو علاقه ی بیشترى پیدامی کند ، اگر مریض شدى همین عمل را نسبت‏به تو انجام می دهد.2- راز نگهدار باش

معمولا خانم ها میل دارند از اسرار و رموز شوهرشان با اطلاع‏شوند ،می خواهند از وضع کسب، مقدار درآمد ،موجودى،اسرار کسبى ،تصمیمات آینده‏اش با خبر شوند.و به طور خلاصه از شوهرشان انتظار دارند که تمام اسرارش را در اختیار آنها بگذارد و چیزى را پنهان نکند ، بر عکس‏اکثر مردها هم حاضر نیستند تمام اسرارشان را در اختیار همسرشان قراردهند ،و همین موضوع گاهى سبب دلخورى و حتى بدبینى می شود.

خانم شکایت می کند که شوهرم به من اعتماد ندارد ،اسرارش را ازمن مخفى می کند ، با من یک رنگ و صریح نیست،گویا سر و سرى دارد.

البته مردها هم بى‏میل نیستند که اسرار و رموز زندگى‏شان را در اختیار همسرشان قرار دهند.لیکن عذرشان اینست که‏زن ها راز نگهدار نیستند. اگر زن میل داشته باشد که شوهرش کاملا یک رنگ بوده‏ وچیزى را از او مخفى نکند ، باید به قدرى راز نگهدار و با احتیاط باشد که‏بدون اجازه شوهرش براى هیچکس و در هیچ حال چیزى را نقل نکند ،حتى براى خویشان و دوستان صمیمى خودش اسرار شوهرش را فاش‏نکند ،در راز نگهدارى این مقدار کافى نیست که اسرارش را به دیگرى‏بگوید و سفارش کند به کسى نگو ،زیرا او هم به طور حتم دوستانى دارد ،ممکن است اسرار شما را در اختیار آنها قرار دهد و سفارش کند به کسى نگویید ، یک وقت انسان متوجه می شود که اسرارش فاش شده است.

بنابراین شخص عاقل اسرارش را به احدى نمیگوید.

حضرت على علیه السلام فرمود:«سینه عاقل صندوق اسرارش‏میباشد» (1)
اگر زن میل داشته باشد که شوهرش کاملا یک رنگ بوده‏ و چیزى را از او مخفى نکند ، باید به قدرى راز نگهدار باشد که ‏بدون اجازه شوهرش براى هیچکس و در هیچ حال چیزى را نقل نکند ،حتى براى خویشان و دوستان صمیمى اش.

3- مدیریت او را بپذیر

هر مؤسسه یا اداره یا کارخانه یا کارگاه و بالاخره هر تشکیلات‏اجتماعى احتیاج به یک مدیر مسئول دارد.گر چه باید بین افراد آن مؤسسه ‏تعاون و همکارى وجود داشته باشد ، لیکن به هر حال بدون مدیر به خوبى‏اداره نخواهد شد.اداره یک منزل یقینا از اداره هر مؤسسه‏اى دشوارتر وبا ارزش‏تر است و احتیاج بیشترى به مدیر دارد.

در این جهت تردید نیست که باید در بین اعضاى یک خانواده‏ تفاهم کامل و تعاون و همکارى وجود داشته باشد لیکن وجود یک‏سرپرست عاقل و با تدبیر هم برایشان ضرورت دارد ،هر خانه‏اى که یک‏مدیر با تدبیر نداشته باشد به طور حتم اوضاع منظم و رضایت بخشى نخواهد داشت، سرپرستى خانه یا باید به عهده مرد باشد و زن‏از او اطاعت کند ، یا به عهده زن باشد و مرد فرمانبردارى کند ، که بنا بر دلایل بسیار خداوند حکیم این مسؤولیت‏بزرگ را بر دوش‏ مرد نهاده . در قرآن شریف میفرماید:

«مردان سرپرست زنانند» (2)

بنابراین صلاح خانواده در اینست که مرد را به عنوان بزرگ وسرپرست‏خانواده بشناسند و با نظر و صلاح دید او کار کنند ،این موضوع‏بدان معنا نیست که مقام زن کوچک شده باشد بلکه حفظ نظم و انضباط منزل چنین اقتضائى را دارد ،اگر خانم ها احساسات خام و تعصب هاى بی جارا کنار بگذارند ، وجدان خودشان نیز بدین موضوع قضاوت می کند.

البته این مطلب هست که گرفتاری هاى زندگى و مشاغل روزانه ی مردغالبا اجازه نمی دهد که در تمام امور خانواده دخالت کند و در واقع مى‏توان‏گفت که قسمت عمده ی کارها عملا در اختیار کدبانوى خانه است و اکثریت‏قریب به اتفاق کارها بر طبق میل و اراده ی او انجام می گیرد لیکن به هر حال‏حق حاکمیت و سرپرستى مرد باید محترم شمرده شود.اگر در جایى اظهارعقیده و دخالت کرد و لو در امور جزئى خانه‏دارى باشد ، نباید در مقابل‏پیشنهادش استقامت‏به خرج داد و بدین وسیله حق حاکمیت او را مورد انکارقرار داد،و الا به شخصیتش لطمه وارد شده ، اززندگى دلسرد و به همسرش کم علاقه می شود.چون شخصیتش جریحه‏دارشده ، ممکن است در صدد تلافى و انتقام بر آید و حتى در مقابل خواسته‏هاى‏بجا و معقول همسرش سر سختى نشان دهد.

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«زن خوب به حرف شوهرش‏گوش می دهد و مطابق دستوراتش عمل می کند». (3)

زنى از رسول خدا پرسید:« زن نسبت‏به شوهرش چه وظیفه‏اى‏دارد؟فرمود:باید از وى اطاعت کند و از فرمانش تخلف ننماید (4) ».

پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«بدترین زنها زن لجباز ویک دنده است» (5)

خانم گرامى!

شوهرت را به عنوان بزرگ و سرپرست‏خانواده‏بپذیر ، با نظر و مشورت وى کارها را انجام بده ،از دستوراتش تخلف‏نکن،اگر در کارى دخالت کرد در مقابلش سرسختى نشان نده ،و لو اینکه‏از امور خانه‏دارى باشد که تو بهتر از آن اطلاع دارى،شوهرت را عملایک فرد مسلوب الاختیار قرار نده ، بگذار گاهی در کارها دخالت کند ،موضوع ریاست او را عملا به‏فرزندانت نشان بده ،به آنها تذکر بده در کارها از پدرشان اجازه بگیرند واز فرمانش تخلف ننمایند.از کودکى آنها را بدین رفتار عادت بده تا حرف‏شنو و فرمانبردار و با ادب بار آیند ، تا احترام تو و شوهرت محفوظ بماند.4- در سختی ها سازگار باش !

چرخ روزگار همیشه بر طبق‏دلخواه نمى‏چرخد ،زندگى هزاران نشیب و فراز دارد ،ممکن است انسان‏به بیمارى سختى مبتلا شود ،ممکن است ‏بیکار و خانه‏نشین گردد ،ممکن‏است مال و ثروتش را از دست داده و تهیدست‏شود،و صدها از این قبیل‏حوادث که براى همه کس امکان وقوع دارد.
زن و شوهرى که دست‏بیعت را به هم داده پیمان زناشویى را امضامی کنند بدان منظور است که در همه حال یار و غمخوار همدیگرباشند ،باید در خوشى و ناخوشى با هم باشند ،در بیمارى و سلامتى،در حال وسعت وتنگدستى .

خانم محترم!

اگر روزگار با شوهرت نساخت و تهیدست‏شد مباداغمى بر غمهایش بیفزایى و بناى ایراد و ناسازگارى را بگذارى.اگر به‏بیمارى سختى مبتلا شد و مدتى در خانه یا بیمارستان بسترى گشت رسم‏وفادارى و انسانیت چنان است که مانند سابق بلکه بیشتر اظهار محبت‏نموده با کمال صفا از وى پرستارى کنى.


منبع : برگرفته از کتاب "همسرداری" – نویسنده : ابراهیم امینی