بی تو ، هرگز!


بر خلاف آنچه در ابتداى بروز اختلاف و ناسازگارى به نظر مى رسد ، طلاق ، تنها راه حل نیست .

طلاق ، شاید آسانترین راه باشد ، ولى هرگز بهترین و عاقلانه ترین راه حل براى ناسازگاری ها نیست ، به خصوص اگر در شرایط عصبانیت و خشم به آن اقدام شود.


از این رو ، طلاق ، از منفورترین حلال هاى الهى به شمار آمده است .هر چند جایز است ، ولى بسیار ناپسند است.

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: هیچ چیز ، از آنچه خداوند متعال آنها را حلال قرار داده است ، نزد او از طلاق ، منفورتر و ناپسندیده تر نیست:

ما من شى مما احله الله عزوجل ابغض الیه من الطلاق ...(1)

و در سخنى دیگر فرموده است : هیچ چیز نزد خداوند ، مبغوض تر و نکوهیده تر از خانه اى نیست که در اسلام ، با جدایى (و طلاق ) خراب شود.(2)

طلاق ، از منفورترین حلال هاى الهى به شمار آمده است .هر چند جایز است ، ولى بسیار ناپسند است.

کودکانى که بى سرپرست ، یا محروم از محبت پدرى یا مادرى مى مانند ، از نظر تربیتى مشکل پیدا مى کنند و از نظر عاطفى دچار کمبود مى شوند. اغلب نیز نامادرى یا ناپدری نمى تواند خلاء عاطفى فقدان مادر را در کودکان بى پناهى که سایه شوم طلاق بر سرشان افتاده است ، پر کند.خود زن و شوهرى هم که از هم جدا مى شوند ، اغلب گرفتار بحران ها و مشکلات عجیب و فراوانى مى شوند که قبلا هرگز فکر آن را هم نمى کردند.طلاق ، نوعى آوار است که بر سر افراد خانواده فرو مى ریزد و بنیان خانواده را ویران مى سازد. خانه خرابى در سایه طلاق ، یعنى این !
طلاق به خاطر ناسازگارى اخلاقى و عدم تفاهم ، یک مساله است ، طلاق از سر هوس و تمایلات نفسانى و مساله اى دیگر که زشت تر و ضد اخلاقى تر است .

رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) به مردى گذر کرد و از او پرسید: زنت را چه کردى ؟گفت : یا رسول الله ! طلاق دادم .فرمود: بى آنکه بدى و بد رفتارى داشته باشد؟گفت : آرى ، بدون بد رفتارى و بدى .سپس آن مرد ، زن دیگرى گرفت . پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله ) او را دید. پرسید:چه کردى ؟ گفت : ازدواج کردم .سپس ، بعد از مدتى او را دید و پرسید: با زنت چه کردى ؟ گفت : طلاقش دادم .حضرت پرسید: بى آنکه بدى و اشکالى داشته باشد؟گفت : آرى .

بار دیگر رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) او را دید و او از ازدواجى دیگر و طلاقى دیگر خبر داد. رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) فرمود:

خداوند ، دشمن مى دارد (یا لعنت مى کند) هر زن یا مردى را که اینگونه باشند.

ان الله عزوجل یبغض (او یلعن ) کل ذواق من الرجال و کل ذواقة من النساء(3).
طلاق

یعنى ازدواج نه بر اساس بنیان نهادن یک قانون مستحکم و بى خلل ، و طلاق نه از سر ناسازگارى و عدم امکان ادامه زندگى مشترک و به عنوان آخرین راه حل ، بلکه بر اساس هوسرانى و تجربه کردن زنهاى مختلف و شوهرهاى متعدد.این گونه نگاه به زندگى ، به بازیچه گرفتن زندگى است .زندگی هاى تلخ ‌تر و شکننده تر پس از طلاق ، عبرت خوبى براى کسانى است که با بروز کوچکترین ناهماهنگى در زندگى، پاى طلاق را به میان مى کشند.
باید - تا مى توان ، با حسن نیت و به کمک داور بى طرف و داوران خانوادگى - اختلافات را ریشه یابى و ریشه کن کرد ، چرا سخن از طلاق و جدایى ؟

ابتداى آتش فساد ، یا طلاق یک جرقه است.این جرقه ، رفته رفته شعله مى شود.

زین سبب ، باید از بروز این جرقه بیم داشت.

ورنه ، شعله ساقه هاى خشک رامى کشد به کام خویش

مى دهد به دست باد.

مى رود هر آنچه بوده ... هرگز این چنین مباد ،

هرگز این چنین مباد!

مى توان ، باز در کمین صبح روشنى نشست

مى توان ستاره وار

روشناى شب شد و رهى به خانه ها گشود

مى توان

ظلمت طلاق را از چهره حیات خویشتن زدود

مى توان ،

خوب بود و خوب بود.خیمه عفافى که به نام کانون خانواده ، که با هزار رنج و امید و آرزو بر پا مى شود را باید سر پا نگاه داشت و از وزیدن تند بادهایى که این خیمه را بر هم مى زند جلوگیرى کرد و اگر هم طوفانى وزیدن آغاز کرد ، باید چنان با تدبیر و دور اندیشى و متانت عمل کرد که این خیمه از هم نگسلد و این کانون از هم نپاشد.پی نوشت ها :

1- فروغ کافى ، ج 6،ص 54.

2- وسائل الشیعه ، ج 15،ص 266.

3- میزان الحکمه ، ج 5، ص 547، (به نقل از فروع کافى ، ج 6، ص 54).منبع : تلخیص شده از کتاب " الفباى زندگى (آشنایى با اصول و عوامل تحکیم خانواده ) "

نویسنده : جواد محدثى