شما لزوما لازم نیست با قدرت نمایی و خشونت در محیط خانه به همسر و فرزندان تان ثابت کنید که مرد خانه هستید . شما می توانید با رعایت اصول ساده ای نه تنها محیط خانه را آرام کنید بلکه اعتبار و مردانگی بیشتری برای خود به ارمغان بیاورید . نکته مهم این است که فراموش نکنید که شما اکنون همسر و شریک زندگی دارید نه آنکه صاحب زن شده اید .

1– در مقابل همسر خویش، گرفتاری‎های روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگی را با اخم و چهره عبوس مطرح نکنید.

2– هدیه دادن مهر و محبت را زیاد می‎کند؛ به مناسبت‎های مختلف برای همسر خود هدیه‎ای هرچند کوچک خریداری و با چهره‎ای شاد و خندان به او تقدیم کنید.

3– چنانچه کمبودی در منزل مشاهده می‎شود، باکمال محبت و خوشرویی تذکر دهید.

به بستگان همسر خود مانند: پدر و مادر و سایراقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه خود قبل از همسر خود اقدام کنید.

4– در حضور همسر خود، به هیچ وجه از زنان دیگر تمجید نکنید و توانایی‎های آنها را به رخ وی نکشید.

5– به بستگان همسر خود مانند: پدر و مادر و سایراقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه خود قبل از همسر خود اقدام کنید.

6– هیچ وقت از معاشرت همسر خود با بستگان صالحش جلوگیری نکنید و در معاشرت و دید و بازدید با بستگان وی پیشقدم باشید.

علی علیه السلام فرمود : همواره با زنان مدارا کنید و با آنان به نیکی سخن گویید تا آنان نیز سخن نیکو بگویند .

7– با بستگان خود نزد همسرتان درگوشی و نجوا نکنید.

8 – هیچ گاه همسر خود را به ویژه نزد بستگانش تحقیر نکنید؛ توهین و بی احترامی به همسر از صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی می‎کاهد.

9 – هیچ‎ گاه خود را برتر از همسر خود معرفی نکنید. سعی کنید ” من ” و ” تو ” در زندگی زناشویی نباشد کلمه ” ما ” زندگی را گرم و لذتبخش می کند.

10-وقتی که همسر شما عصبانی است او را با مهر و محبت آرام کنید.

11– برای رفتن به مهمانی و گردش سعی کنید همراه فرزندان و همسر خود باشید و پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت کار و خستگی رد نکنید.

کمک کردن در انجام کارهای منزل را فراموش نکنید و بدانید همان مقدار که شما در خارج از منزل خسته می شوید ، زن هم درمنزل از کارهای منزل خسته می شود و نیازمند مساعدت و قدردانی است

12– امتیازات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … فامیل خود را در صورتی که باهمسر شما فاصله اجتماعی و طبقاتی دارند مطرح نکنید.

13– کارهای همسر خود، هرچند کوچک را تحسین کنید. تمجید و ستایش زن به علت روح لطیف و مهربانی که دارد کلید کامیابی در زندگی زناشویی است.

14– در قبال همسر خود، در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.

15– زحمات و هزینه‎هایی را که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود صرف می‎کنید ، هیچ گاه بر زبان نیاورید.

16– همسر خود را در خانه محصور و محدود نکنید و وی را از دستیابی به شادی‎ها محروم نسازید.

17– شادی و خنده های خود را در محل کار خود جا نگذارید و فراموش نکنید که همسر شما درخانه هم نیازمند شادی و خنده های شماست.

18– کمک کردن در انجام کارهای منزل را فراموش نکنید و بدانید همان مقدار که شما در خارج از منزل خسته می شوید ، زن هم درمنزل از کارهای منزل خسته می شود و نیازمند مساعدت و قدردانی است.

آقایان محترم! لطفا گله مند نباشید از اینکه در این مقاله روی صحبتمان فقط با شما بود . ما بر حسب انجام وظیفه گاهی هم به خانم ها سری می زنیم و اندرز های خواهرانه روا می داریم . اگر می خواهید به این مقالات هم گریزی بزنید. بفرمایید: زنان مورد غضب خداوند!؟ ، تسخیر قلب همسر ،مخصوص خانم ها ، !این رسم شوهر داری نیست ، چه پیشنهاد عجیبی!

شاد باشید و خرسند

پزشکان

تنظیم : کهتری

 

مقالات مرتبط

تعمیر روابط هیجانی بین همسران

بستن راه های خروجی عشق

مهر من نثار تو

راه به دست آوردن دل خانم ها!

نیمه پر آن را ببینید

منبع : tebyan.net