کسی که خوش اخلاق باشد ،با مردم خوش رفتارى کند ،با لب خندان‏سخن بگوید ،در مقابل حوادث و مشکلات بردبار باشد،محبوب همه است،دوستانش زیادند،همه دوست دارند با او معاشرت و رفت و آمد کنند،عزیزو محترم است،به ضعف اعصاب و بیماریهاى روانى مبتلا نمی شود،برمشکلات و دشواری هاى زندگى پیروز می گردد ،از زندگى لذت میبرد،و برمعاشرانش خوش میگذرد.

اما کسی که بد اخلاق باشد،با صورت درهم کشیده با مردم ملاقات‏کند ،در مقابل حوادث و ناملایمات داد و فریادش بلند شود ،بیخود داد و قال راه بیندازد ، تند خو و بد زبان باشد زندگى تلخ و ناگوارى خواهدداشت ،خودش همیشه ناراحت و معاشرینش در عذابند ، مردم از او متنفر واز معاشرتش گریزانند ،آب خوش از گلوى خودش و معاشرانش پائین‏نمی رود ،خواب و خوراک درستى ندارد. براى انواع بیماری ها مخصوصا ضعف اعصاب کاملا آمادگى دارد ، همیشه اوقاتش تلخ و آه و ناله‏اش بلند است ، دوستانش کم‏اند ، محبوب کسى نیست.

پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«آدم بد اخلاق نفس خودش‏را در رنج و عذاب دائم قرار می دهد.» (2)

خوش اخلاقى براى همه لازم است مخصوصا براى زن و شوهرضرورت دارد ،زیرا همیشه با هم هستند و  با هم زندگى می کنند.

خانم محترم تبیانی که قصد داری زندگی زناشویی لذت بخشی داشته باشی:

اگر می خواهى به خودت و شوهر و بچه‏هایت‏خوش‏بگذرد اخلاقت را اصلاح کن، همیشه شاد و خندان باش ،اوقات تلخى ودعوا نکن ،خوش برخورد و شیرین زبان باش ،با اخلاق خوش می توانى‏خانه‏ات را به صورت بهشت‏برین درآورى،حیف نیست‏با بداخلاقى آن را به‏صورت جهنم سوزانى تبدیل کنى و خودت و شوهر و فرزندانت در آن‏معذب باشید؟

تو میتوانى فرشته رحمت‏باشى،محیط خانه را با صفا و نورانى گردانى،چرا آن را به صورت زندان تاریکى در می آورى؟ لب خندان وشیرین زبانى تو دل شوهر و فرزندانت را غرق سرور و شادمانى می گرداند ،غم و اندوه را از دلشان بر طرف می سازد.

اکثر مشکلات زناشویى را با هوشیارى و اخلاق خوش می توان حل‏کرد.اگر شوهرت کم محبت است ،اگر به خانه و زندگى علاقه ندارد ،اگر دیر به خانه می آید، اگر شام و ناهار را بیرون صرف‏می کند،اگر بد رفتارى می کند،اگر تندخویى و دعوا میکند،اگر ثروتش رابه باد می دهد ،اگر دم از طلاق و جدایى می زند ، همه اینها و صدها مانند اینها رابه وسیله خوش رفتارى و اخلاق خوش می توان حل کرد.تو اخلاق و رفتارت ‏را عوض کن و نتیجه اعجاز آمیز اخلاق خوب را تماشا کن.

امام صادق علیه السلام فرمود:«خدا به آدم خوش اخلاق ثواب‏جهاد می دهد،صبح و شب برایش ثواب نازل میشود. (3) »

 

توقعات بیجا ، مانع آرامش در زندگی زناشویی

امکانات مالى و درآمد همه افراد یکسان نیست.همه نمی توانند دریک سطح زندگى کنند.هر خانواده‏اى باید حساب دخل و خرج خودشان‏را بکنند و بر طبق درآمدشان خرج کنند.انسان همه طور میتواند زندگى‏کند.عاقلانه نیست که براى تهیه امور غیر ضرورى دست‏به قرض و نسیه‏بزند. تو کدبانوى خانه هستى،عاقل و فهمیده باش،حساب‏خرج و دخلتان را بکن. ببین چطور می توانید خرج کنید که آبرویتان محفوظ بماند.  عاقبت‏اندیش باش ،چشم و همچشمی هاى‏بیجا را کنار بگذار .

پیغمبر اسلام فرمود:« بعد از ایمان به خدا نعمتى بالاتر از همسرموافق و سازگار نیست»

با زندگى دیگران کارى نداشته‏باش.بر طبق درآمدتان خرج کنید.و از نعمت انس و محبت لذت ببر،با شوهر و فرزندانت‏بگویید و بخندید، در مخارج روزانه صرفه‏جویى کن ،تااوضاع مالى شما بهتر شود و زندگى آبرومندى پیدا کنید ، شاید در آینده‏بتوانى به خواسته‏هاى خودت برسى ،حتى اگر شوهرت ولخرج است و بیش از توانایى خویش خرج می کند ، جلوش را بگیر،نگذار براى خریداشیاء غیر ضرورى وام بگیرد یا قسطى بخرد، زندگى شما مشترک است،هر چه او داشته باشد در واقع مال شما است.

پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:« هر زنیکه با شوهرش ‏سازگار نباشد و او را بر چیزهائی که فوق توانایى اوست وادار کند اعمالش‏مورد قبول خدا واقع نمی شود و در قیامت مورد غضب پروردگار جهان قرارمی گیرد . (4)

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر زنیکه با شوهرش‏ناسازگارى کند و به آنچه از جانب خدا رسیده قناعت ننماید و بر شوهرش‏ سختگیرى کند و بیش از حد توانایى خواهش کند اعمالش قبول نمی شود وخدا بر او خشمناک خواهد بود» (5)

پیغمبر اسلام فرمود:« بعد از ایمان به خدا نعمتى بالاتر از همسرموافق و سازگار نیست (6) ».

دشوارى زندگى بر دوش مرد است. مخارج خانواده را به هر طورشده باید تامین کند،در خارج منزل با صدها مشکل مواجه می شود،ممکن‏است مورد توهین یا توبیخ رئیس قرار بگیرد، ممکن است‏با اذیت وکارشکنى همکارانش برخورد کند،ممکن است مطالباتش را نتواند وصول‏کند ، ممکن است‏به کسادى بازار و عدم درآمد برخورد نموده باشد ، تو باید حامی او باشی.انسان در اینگونه مواقع احتیاج شدیدى دارد به شخص دلسوزمهربانی که دلداریش بدهد و روح و اعصابش را تقویت کند.

شوهرت در مواقع گرفتارى به مهربانی ها و دلجویی هاى‏تو نیازمند است.باید بداد او برسى و مانند یک پرستار مهربان بلکه یک‏روانپزشک دلسوز از او دلجویى کنى،از این بالاتر بگویم،باید شخصیت‏خویش را به اثبات رسانى و شوهردارى .

غافلى که مهربانی هاو دلداری هاى تو چه اثر معجز نمایى در روح شوهرت می گذارد!دل واعصابش را آرام می کند،به زندگى دلگرم می شود ، براى مبارزه با مشکلات‏آماده می گردد ،مى‏فهمد که در این جهان تنها و بی کس نیست،به وفا وصمیمیت تو اطمینان پیدا می کند،دوستدار و عاشق تو و اخلاقت می شود، پیمان زناشویى شما استوار و محکم می گردد.

حضرت صادق علیه السلام فرمود:«در دنیا چیزى بهتر از همسرشایسته وجود ندارد. زنیکه شوهرش از دیدار او مسرور و شاد گردد (7) ».

 

پى‏نوشت ها:

1-بحار ج 71 ص 389.

2-بحار جلد 73 ص 298.

3-بحار ج 71 ص 377.

4-بحار ج 103 ص 244.

5-بحار ج 76 ص 367.

6-مستدرک ج 2 ص 532.

7-بحار ج 103 ص 217.

منبع : tebyan.net