بزرگواری و کرامت به عنوان یک خصیصه انسانی ، زیباترین جلوه های اخلاقی را ترسیم می کند . این مسئله در مناسبات اجتماعی و بویژه در زندگی مشترک ، حضور موثر و نافذی دارد . زن و شوهر بیش از هر مجموعه انسانی دیگر باید نسبت به هم روحیه بزرگ منشی داشته باشند . یکی از نشانه های بزرگ منشی و کرامت ، عفو و گذشت و مدارا نسبت به هم است . زندگی مشترک ، به گونه ای است که زن و شوهر به طور طبیعی در حالات و روحیات یکدیگر دقیق می شوند و به عیوب هم پی می برند . اما نباید این مسئله به بازگو کردن عیوب هم و سرزنش یکدیگر منجر شود . چراکه در این صورت ، شادکامی از صحنه زندگی به بیرون رانده می شود و جوی آکنده از بدبینی و خصومت بر فضای زندگی حاکم می شود . مدارا و گذشت ، ما را ملزم می کند که درمورد همسرمان به جای عیب جویی ، عیب پوشی را برگزینیم و در مواردی ، تغافل را سرلوحه مناسبات خود قرار دهیم . یعنی وانمود کنیم که از اشتباه طرف مقابل بی اطلاع هستیم .

اسلام به مسئله گذشت توجه خاص دارد و آن را از خصائل نیک انسانهای مومن می شمرد . سیره پیامبر اسلام (ص) و سایر معلمان بشریت نشان می دهد که آن بزرگواران با شیوه گذشت و مدارا ، بسیاری را به آئین متعالی اسلام جذب کردند و زمینه هدایت انسانهای گمراه را فراهم آوردند . آموزه های اخلاقی اسلام ، مدارا در اجتماع و محیط خانواده را توصیه می کند و همسران را به ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش دعوت می کند . زن و یا شوهر با چشم پوشی از خطای همسر به نوعی شخصیت خویش را تکریم می کنند و رشد می دهند .

حضرت علی (ع ) در حدیثی می فرماید : " با چشم پوشی از مسائل کوچک ، خود را بزرگ کنید و بر قدر و منزلت خویش بیفزائید . "

آقای دکتر شرفی کارشناس علوم رفتاری دراین خصوص چنین می گوید:

باید توجه داشت که عدم گذشت و بازگویی مکرر اشتباه دیگران زمینه را برای اشتباهات بعدی هموار می کند و خطاهایی بعد از خطای اول به وقوع می پیوندد . زیرا نپذیرفتن عذرخواهی ،فرد را از زندگی مایوس می کند . ساختن بنای استوار خانواده ، نیاز شدیدی به گذشت و بزرگ منشی دارد . طولانی شدن قهر و ناسازگاری زن و شوهر به مصلحت هیچ کدام نیست . این امر بازگشت پذیری آنها را به زندگی گرم و متعادل ، دشوار می کند . عدم گذشت ، درواقع بی اعتمادی  را به همسر نشان می دهد . درنتیجه چگونه انتظار دارید که خطای شما روزی توسط همسرتان بخشیده شود و مورد عفو قرار گیرید ؟

گاهی ما انسانها در مقایسه با دیگران ، جنبه های مثبت خویش را بیش از آنچه واقعیت دارد ، در نظر می گیریم و عیوب خود را کمتر از آنچه که هست ، می بینیم . در نتیجه به جنبه های مثبت دیگران کمتر توجه می کنیم . این مسئله روابط اجتماعی و بخصوص روابط خانوادگی ما را مخدوش می کند .

امام علی (ع) در حدیثی می فرماید : " خوشا به حال کسی که توجه او به عیوب خویش ، وی را از توجه به عیوب دیگران باز دارد . "

روان شناسان درخصوص آثار و فواید گذشت و مدارا در خانواده چنین می گویند : با چشم پوشی از خطای همسر ، فرصتی فراهم می شود که وی به بهبود رفتار خود اقدام کند . زمانی که ضربات ویرانگر انتقاد و نکوهش بر وی فرود آید ، هرگونه اراده و جرأت جبران کاهش می یابد . چشم پوشی از خطای کم اهمیت همسر ، زمینه را برای تفاهم در خانواده فراهم می کند . اما نکته ای مهم در اینجا مطرح است و آن اینکه حد و مرز گذشت تا کجاست ؟ گاهی مدارا و گذشت می تواند با آسیبهایی همراه باشد .

آقای علی حسین زاده کارشناس مسائل تربیتی می گوید : " گاهی مدارا می تواند زمینه افزایش رفتارهای خلاف را فراهم کند . برای مقابله با این آسیب ، تدابیر و تمهیداتی لازم است . مدارا دربرابر رفتار نامناسب ، راهکاری است که می تواند به روابط خانوادگی آرامش بخشد . تداوم این امر در دراز مدت نیز دارای آثاری سازنده است و زمینه رفتار مثبت را فراهم می کند . بنابراین برای رسیدن به این اهداف باید تدابیر لازم اندیشیده شود . دربرابر رفتار منفی همسر ، عکس العمل تند و ناخوشایند از خود نشان ندهیم و بکوشیم زمینه تحقق رفتار مثبت را فراهم کنیم . بدین طریق با کنترل و ساماندهی رفتار خود ، به نوعی مخالفت خود را با رفتار نادرست او ابراز می کنیم . البته گاهی ممکن است مدارای ما دربرابر همسر ، با سکوتی معنا دار از طرف ما همراه باشد که برای طرف مقابل گران است و موجب شود که او در رفتار و کردارش تجدید نظر کند . به هرحال ، هرکس با توجه به تیپ شخصیتی و احساسات همسر خود ، می تواند الگوی مناسبی را برای مقابله با خطاها پیدا کند ، مشروط براینکه این شیوه رفتاری ، به تقویت رفتارهای مثبت در همسر منجر شود . "

صدای جمهوری اسلامی -با  تلخیص و تغییر

مقالات مرتبط

هرگز تو را نخواهم بخشید!

منطقی عاشق باشید

راه به دست آوردن دل خانم ها!

به ما شدن بیاندیشیم

سال ها ی دور از عشق

خریدار نگاه پر از عشق

ازدواج پر فایده ترین اشتباه دنیا

در قلب او بکارید

منبع : tebyan.net