1- برای آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید.

2- بدون اجازه‌اش چیزی از کسی قرض نگیرید.

3- عوامل بزرگ مخرب عشق عبارتنداز:

- خشم و انزجار   - تکبر و خودبینی  - حسادت

- خودخواهی    - اکراه و بی‌میلی  - غرور و خودپسندی

4- گاهی مقابل هم بنشینید و در سکوت به چشم‌های هم‌ خیره شوید.

5- دست در دست همسرتان به تماشای تلویزیون بپردازید.

6- شب‌ها به ‌آرامی با هم صحبت کنید.

7- هیچ‌گاه چیزی را که از او می‌خواهید از راه نادرست به دست نیاورید.

8- حلقه ازدواجتان را همیشه در دست داشته باشید.

9- رازدار یکدیگر باشید.

10- همیشه او را تکیه‌گا‌هتان بدانید.

11- به او یادآوری کنید که همیشه به جای گفتن «مال من» بگوید «مال ما».

12- در صورتی که گاهی اوقات سر و وضع آشفته‌ای داشت هرگز او را به تمسخر نگیرد.

13- چگونگی خواندن فکر یکدیگر را بیاموزید.

14- هنر مذاکره کردن را بیاموزید چون این کار کلیدی برای گشودن درهای عشقی دیرپاست.

15- کارهایتان را به‌طور مشترک بین هم تقسیم کنید تا لحظات بیشتری در کنار هم باشید.

16- سعی کنید همیشه در مقابل اشتباهی که مرتکب شده‌اید به او بگویید: «متأسفم»

17- با هدایای کوچک و ارزنده او را هیجان‌زده و غافلگیر نمایید.

18- او را در جمع دوستانتان بهترین همسر دنیا معرفی کنید.

19- به همسرتان به چشم هدیه‌ای مخصوص از جانب خداوند نگاه کنید، چون واقعاً

هم‌ همین‌طور است.

20- به هیچ‌کس اجازه ندهید درباره رابطه شما با همسرتان تعیین تکلیف کند.

                                                                                                                                                      پایان

 

منبع : tebyan.net