برای آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید.

 خشم و انزجار - تکبر و خودبینی - حسادت- خودخواهی - اکراه و بی‌میلی - غرور و خودپسندی.

 گاهی مقابل هم بنشینید و در سکوت به چشم‌های هم‌ خیره شوید.

هرگز با کلمات و جملات زشت و رکیک چه در حضور دیگران و چه در خلوت ، هم دیگر را مورد خطاب قرار ندهید .

هرگز هم دیگر را باز خواست نکنید.

خانواده های یکدیگر را محترم بشمارید و جبهه گیری در مقابل آنان نکنیم .

 رازدار یکدیگر باشید.

او را در جمع دوستانتان بهترین همسر دنیا معرفی کنید.

 همیشه همسرتان را تکیه‌گا‌هتان بدانید.

 به او یادآوری کنید که همیشه به جای گفتن «مال من» بگوید «مال ما».

 در صورتی که گاهی اوقات سر و وضع آشفته‌ای داشت هرگز او را به تمسخر نگیرد و او را تهدید به چیزی نکنید .

قبل از اینکه همسرتان در خواستی از شما بکند ،سعی کنید بفهمید همسرتان چه می خواهد و برایش فراهم کنید البته در صورت امکان .

هنر مذاکره کردن را بیاموزید چون این کار کلیدی برای گشودن درهای عشقی دیرپاست و خواسته های خود را به خوبی با بیان ساده و زیبا برای همسرتان عنوان کنید .

 کارهایتان را به‌طور مشترک بین هم تقسیم کنید تا لحظات بیشتری در کنار هم باشید.

 سعی کنید همیشه در مقابل اشتباهی که مرتکب شده‌اید به او بگویید: «متأسفم»

 با هدایای کوچک و ارزنده به مناسبت های خاص او را هیجان‌زده و غافلگیر نمایید.

 او را در جمع دوستانتان بهترین همسر دنیا معرفی کنید.

همیشه همسرتان را تکیه‌گا‌هتان بدانید.

 به همسرتان به چشم هدیه‌ای مخصوص از جانب خداوند نگاه کنید، چون واقعا هم‌ همین‌طور است.

 توجه داشته باشید که همسرتان آرزو دارد شما اورا در چشم و قلبتان ببینید نه فقط در قلبتان

خانواده مطهر

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

چه پیشنهاد عجیبی!

نسخه ای برای ایجاد محبت!

زناشویی بدون رویاهای بر باد رفته

طرز تهیه عشق

هفت پنجره رو به عشق

روزی برای عشاق

سمفونی عشق

یک زوج ، اما دونفر

منبع : tebyan.net