آنچه تو را محبوب و ثرتمند میکند


عوامل" محبت در خانواده" در احادیث اسلامى(2)
در مقاله ی قبل با عنوان «عوامل ایجاد عشق در خانواده »به 6 مورد از عواملی که طبق احادیث محبت را زیاد می کند اشاره کردیم و در این مقاله به 6 مورد دیگر اشاره می کنیم:


1- هدیه دادن ، دوستى آفرین است .

(( تهادوا تحابوا ))

امام صادق علیه السلام فرمود: به یکدیگر هدیه دهید ، تا دوست هم باشید ، چرا که هدیه کینه را از بین مى برد.(1)

و حضرت على علیه السلام فرمود: هدیه محبت مى آورد ، و فرمود: هیچ چیز مثل هدیه ، فرمانروا را ملایم و خشم را بیرون و رانده شده را متمایل و کارهاى سخت را آسان و بدیها را دور، نمى کند.(2)

نکته مهم در هدیه و اهمیت آن به اظهار محبت و دوستى است ، نه ارزش مادى آن ، بنابراین در هدیه توقعات را کنار بگذارید و ارزش واقعى آن را در نظر بگیرید تا دوستان شما و خود شما بتوانید همواره به یکدیگر هدیه اى هر چند اندک به نشان دوستى تقدیم کنید ، متاءسفانه این ابراز دوستى ، در نزد بعضى به خاطر توقعات نابجا تبدیل به وسیله کدورت مى شود و به جاى تشکر و دریافت پیام هدیه ، به خاطر مسائل مادى از یکدیگر دلخور مى شوند.

به همسرتان هدیه بدهید ، و تاثیر آن را در روابطتان ببینید.2 - معاشرت نیکو

(( حسن العشرة تستدیم المودة .))

حضرت على علیه السلام فرمود: معاشرت نیکو، دوستى را دوام مى بخشد (3)، البته تاءثیر معاشرت نیکو و رعایت اخلاق در خانواده و برخورد دوستانه ، مساءله اى کاملا روشن است .3 - خوش گمانى ، محبت مى آورد.

(( من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة .))

حضرت على علیه السلام فرمود: هر کس به مردم خوش گمان باشد، به محبت آنها دست مى یابد.(4)

اگر در رابطه با همسرتان به جای شک و بد دلی ، خوش گمان باشید وبه او اعتماد کنید ،مطمئن باشید که رابطه تان گرم تر می شود.4- بى نیازى از دیگران ، و محبت

حضرت على علیه السلام فرمود: خود را محبوب مردم کن ، با بى رغبتى به آنچه در دست آنهاست ، تا به محبت آنها برسى .(5)

مردى نزد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله آمد و از حضرت سؤالاتى کرد از جمله پرسید: چه کنم تا مردم مرا دوست بدارند ، حضرت فرمود: به مردم نیکى کن و چشم به داشته آنها نداشته باش و به آن طمع مکن تا تو را دوست بدارند.(6)

(بنابراین همسرانى که بى جهت و بدون تناسب ، در فکر کندن مال از شوهر خود هستند و پى در پى تقاضاى نابجا دارند، از محبت آنها کاسته خواهد شد.)
بیشترین اسباب دشمنى از سخن گفتن است و از آنجا که حرکت دادن زبان کارى آسان است ، بسیارى با سخنان سبک و نسنجیده آبروى خود را مى برند و خود را نزد مردم و خدا سبک مى کنند.

5 - سکوت و محبت

(( ان الصمت یکسب المحبه . ))

امام هفتم فرمود: سکوت محبت مى آورد ، سکوت راهنماى هر چیزى است .(7) (زیرا بیشترین اسباب دشمنى از سخن گفتن است و از آنجا که حرکت دادن زبان کارى آسان است ، بسیارى با سخنان سبک و نسنجیده آبروى خود را مى برند و خود را نزد مردم و خدا سبک مى کنند).

سخن زیبا، دارائى را زیاد و روزى را افزایش مى دهد ، اجل را به عقب مى اندازد و انسان را نزد خانواده محبوب و وارد بهشت مى کند.

6 - سخن زیبا و محبت

امام چهارم حضرت سجاد علیه السلام فرمود: سخن زیبا، دارائى را زیاد و روزى را افزایش مى دهد ، اجل را به عقب مى اندازد و انسان را نزد خانواده محبوب و وارد بهشت مى کند.(8)

اینها نمونه اى بود از آنچه در روایات اسلامى به عنوان عامل محبت معرفى شده است ، که زن و شوهر مى توانند به تناسب حال خود براى دوام محبت و زیاد شدن آن ، از اینها بهره مند شوند. و در این میان باید از عوامل مهمى مثل ایمان ، محبت ، احسان ، صورت باز و خندان ، هدیه دادن اخلاق خوب ، شیرین زبانى و بى نیازى و کم توقعى و تواضع ، بیشتر استفاده نمود.

و گذشته از این امور، زن و شوهر مى بایست همواره به تمیزى و زیبائى خود و خانه و فرزندان ، و احترام متقابل بسیار اهمیت بدهند که در جلب محبت بسیار مؤ ثر مى باشد.پی نوشت ها :

1- دارالسلام ج 3، ص 386 و 387 و 455 و 456.

2- دارالسلام ج 3، ص 427 و 386. 456.

3- دارالسلام ج 3، ص 387 و 455 و 456.

4- دارالسلام ج 3، ص 402 و 403 و 404 و 413.

5- دارالسلام ج 3، ص 416 و 421.

6- سفینه البحار، باب سجد.

7- دار السلام ج 3 ص 416 و 421.

8- دارالسلام ج 3، ص 416 و 421.منبع : برگرفته از کتاب" اخلاق در خانواده و تربیت فرزند - نویسنده : سید محمد نجفى یزدى "

با تغییر و تلخیص