بیست روش عاشقانه(5)


1- از همسرتان جلوی بستگانش تعریف کنید.

2- همیشه رک و صریح باشید و ارتباط‌تان را به شوخی نگیرید.

3- به همه چیز طرف مقابل‌تان اهمیت بدهید.

4- عشاق خوب، شنوندگان خوبی هستند. پس‌هنر گوش سپردن را بیاموزید.

5- خویشتن دوستی را کنار بگذارید و خودتان را فدای همسرتان کنید.


6- سعی کنید کارهایی انجام دهید که همسرتان احساس آرامش کند.

7- روزهایی که کارش خیلی زیاد است، بعضی از کارهایش را شما انجام دهید تا بتواند کمی به خودش برسد.

8- به خاطر داشته باشید که باید بین هم «پل» بسازید نه «دیوار».

9- این حقیقت را بپذیرید که شما باید پیش از اینکه از ته دل او را دوست بدارید، درکش کنید.

10- همیشه با هم، هم دل و هم صدا باشید، به عبارت دیگر تصور کنید به جای همسرتان هستید.

11- حتی اگر خیلی عصبی هستید، صدایتان را آرام نگهدارید چون افراد عصبی با صدای بلند سخن می‌گویند.

12- برای همسرتان در دوران سخت و دشوار زندگی، حامی و پشتیبان خوبی باشید.

13- به او هدایای کوچکی که یک دنیا معنا به دنبال دارد بدهید.

14- وقتی به شما هدیه‌ای می‌دهد که از آن خوشتان نمی‌آید، حداقل یک‌بار از آن استفاده کنید تا احساساتش جریحه‌دار نشود.

15- در لحظاتی که در کنار هم به سر می‌برید همه چیز را آسان بگیرید.

16- هر شب به هم شب‌بخیر بگویید.

17- در امور زناشویی با احساس باشید.

18- به دنبال راه‌هایی باشید که شما را بیشتر به هم وابسته و پیوسته نماید.

19- با او بخندید، نه به او...!!!

20- با هم صمیمی‌تر و مهربان‌تر شوید.

منبع:برگرفته از کتاب سیدنی هاینز- دیل ادواردز - گرد آورنده :محمّد جواد انتظاری (مهرداد)

استاد راهنما:انور پیرزاد